Privacy Statement

Binnen de organisatie Van Wegen HRM & Vitaliteitsadvies, gevestigd te Den Haag is Brenda A.M. van Wegen (“Brenda”) verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring.

Contactgegevens: brenda@brendavanwegen.nl / 06-52 488 017

Brenda is de Functionaris Gegevensbescherming van de organisatie Van Wegen HRM & Vitaliteitsadvies, waarvan brendavanwegen.nl onderdeel uitmaakt. Zij is te bereiken via bovengenoemde contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brenda verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Brenda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van betalingen

 • Verzending van de nieuwsbrieven en gratis weggevers

 • Verwerking van aanmeldingen voor webinars

 • Om contact op te kunnen nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens voor de belastingaangifte

Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren

Brenda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, langer dan 7 jaar om te voldoen aan de Belastingwet

 • Voornaam en e-mailadres: zo lang je nieuwsbrieven wenst te ontvangen

Delen van persoonsgegevens met derden

Brenda verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal ze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Van het bedrijf dat jouw gegevens verwerkt (Autorespond) zijn wij in het bezit van een AVG-verwerkersovereenkomst, waarin beschreven staat hoe Autorespond zelf omgaat met de gegevens die zij bewaren.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De website brendavanwegen.nl gebruikt zelf geen cookies. Op deze website worden wel cookies geplaatst door derden, die hieronder zijn opgenomen.

 • Google Analytics: dit is een analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 2 jaar.

 • Facebook Pixel: Tracking cookie om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook Bewaartermijn: onbepaalde tijd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt jezelf te allen tijde afmelden voor de ontvangst van nieuwsbrieven en andere automatische e-mails. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brenda.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brenda neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met brenda@brendavanwegen.nl

Den Haag, mei 2018

Brenda van Wegen voeding & lifestyle coaching | Harstenhoekplein 4 | 2587 SN  Den Haag | 06 52 488 017 | brenda@brendavanwegen/nl

brendavanwegen.nl | KvK 62526030 | BTW NL 00 222 5703 B22 |IBAN NL70ABNA0588265985

Brenda van Wegen draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders